0826a
We bezoeken de South West Township SOWETO met al zijn historie
0826b
In het nieuwe Soweto is er plaats voor deze versierde koeltorens met een hangbrug om van te bungee-jumpen.
0826c
Af en toe er uit voor wat foto's.
0826d
Onze gids Mr. Bongani met veel kennis van de roerige tijden.
0826e
In de woonwijken allemaal ommuurde woningen en daarachter een mall.
0826f
De mall geeft aan dat hier geen plaats meer is voor krotten.
0826g
De begraafplaats is wel zo blijven bestaan.
0826h
In de miljoenenstad Pretoria is ook plaats voor een kudde geiten.
0826i
De Regina Mundi kerk heeft veel meegemaakt in de jaren 70.
0826j
Veel plaats, geen luxe en opsmuck, maar wel heel veel symboliek.
0826k
Prominent aanwezig, ook in de gebrandschilderde ramen.
0826l
De strijd tegen de apartheid en de plaatselijke opstand uitgebeeld in de ramen.
0826m
Mr. Bongani legt uit.
0826n
De politie schoot door de ramen de handen er af om angst aan te jagen.
0826p 0826q
Er ligt nog braak, maar de wijken zijn afgebakend.
0826r
Uncle Tom's hall als monument voor de strijd vanaf de vijftiger jaren.
0826s
Ter nagedachtenis aan de bloedige marsen van de scholieren in 1976, die hier plaats vonden.
0826t
Ter nagedachtenis aan Hector Peterson, de student die als eerste door de politie werd doodgeschoten bij een geweldloze mars.
0826u
Ook nu moeten de huidige scholieren kennis nemen van wat hier heeft plaats gevonden.
0826v
Het blijft een perfekte methode van transport.
0826w
De middelbare school waar de eerste studentenmars ontsprong funktioneert nog steeds.
0826x
Het oorspronkelijke huis van Mandela, waar hij ook na z'n gevangenschap terugkeerde.
0826x2
De woonkamer met veel herinneringen.
0826x3 0826x4
Met in de tuin een herinnering.
0826y1
Het "Voortrekker Monument"
0826y2
Voortrekker monument, met de vrouw en kinderen als "oog op de toekomst".
0826y3
De 65 ossenwagens die een rol hebben gespeeld bij de overwinning van de boeren.
0826z1
Het Krugerhuis. Woning van Paul Kruger.
0826z2
Mandela, uitkijkend over Pretoria.
0826z3