AET afgeleverd
Wij maken ons zorgen dat op het moment suprême onze camper niet meer in de massa te vinden is.
AtlSea Antw160418
De Atlantic Sea is gearriveerd om te worden geladen.
AtlSea 160418 12h30
In de loop van de ochtend vertrekt de Atlantic Sea. We hopen nou maar dat de camper aan boord is.
AtlSea 1604 18h00
Om 18 uur is hij buitengaats. Richting Liverpool.
AtlSea 1804 12h
Op 18 april om 12 uur nadert Liverpool en is de aanwezigheid van de camper bevestigd.